Thông tư số 03/2014/TT-BXD

13:08 25/03/2014

Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn t

 

Download: TT-03--2014-BXD.pdf


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn