Thông tư Số 01/2011/TT-BNV

14:20 17/03/2014

Thông tư Số 01/2011/TT-BNV ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội Vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 

Download: TT-01-2011-BNV.pdf


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn