Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

10:32 26/04/2014

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 - Luật số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010

Hiến pháp 2013

10:28 24/04/2014

Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013

Thông tư Số 01/2011/TT-BNV

14:20 17/03/2014

Thông tư Số 01/2011/TT-BNV ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội Vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn