Nghị định số 41/2013/NĐ-CP của Chính phủ

11:46 31/07/2014

Nghị định số 41/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ

11:42 31/07/2014

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

09:17 31/07/2014

Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan chắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước

Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

17:40 30/07/2014

Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư

Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

17:38 30/07/2014

Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

11:07 29/07/2014

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ

21:05 19/07/2014

Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ

21:02 19/07/2014

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ

21:00 19/07/2014

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ

20:54 19/07/2014

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ

20:52 19/07/2014

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP: Quy định về giá đất

Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

20:31 19/07/2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR

Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

20:29 19/07/2014

Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện

Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

20:27 19/07/2014

Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ

Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

20:25 19/07/2014

Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn