Triển khai Dự án đo đạc bản đồ địa chính xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

09:10 08/04/2014

Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TNMT ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về việc Đặt hàng thi công công trình:Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chiều ngày 07 tháng 4 năm 2014 tại trụ sở UBND xã Tân Sỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND xã Tân Sỏi và Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt tổ chức hội nghị triển khai Dự án Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Tân Sỏi huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang.
Theo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán công trình được duyệt tại Quyết định số 335/QĐ-TNMT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang thì Dự án Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Tân Sỏi huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang phải tiến hành xây dựng 05 điểm lưới địa chính; đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 khoảng 596 ha; lập bản vẽ, bổ sung sổ mục kê, biên tập bản đồ phần diện tích đã thực hiện theo Chỉ thị 31/2007/CT-TTg là 13,51 ha; lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất 2.621 giấy, trong đó cấp lần đầu 151 giấy (136 giấy cho hộ gia đình cá nhân và 15 giấy cho tổ chức), cấp đổi 2.470 giấy (2.462 giấy cho hộ gia đình cá nhân và 08 giấy cho tổ chức).
Tham dự hội nghị, thay mặt cho Chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Khuyên - Phó phòng Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã phát biểu ý kiến thể hiện tính pháp lý của việc thực hiện dự án. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của các đại biểu tham dự tại Hội nghị có liên quan đến các chính sách của Nhà nước, của tỉnh Bắc Giang trong công tác Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


Ông Nguyễn Văn Khuyên - Phó phòng Đo đạc bản đồ - Sở TNMT Bắc Giang

Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Công ty, ông Đặng Ngọc Khắc - Giám đốc Trung tâm TNMT phổ biến các nội dung cần triển khai trong thời gian tới. Đặc biệt nhấn mạnh đến Quy trình thực hiện của công tác đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập hồ sơ địa chính; vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan; kế hoạch tổ chức thi công.
Tin davico


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn