Thành lập Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

11:06 03/07/2014

Sự ra đời của Tổ chức đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và vô cùng lớn với lãnh đạo và đảng viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Việt đồng thời cũng khẳng định sự hoàn thiện và phát triển của các tổ chức trong hệ thống Tập đoàn Đất Việt nói chung và các công ty thành viên nói riêng.

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp phát triển. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc. Sự ra đời của Tổ chức đảng hôm nay đánh dấu bước ngoặt mới trong quá trình xây dựng và phát triển của Công ty.
          Hơn 5 năm qua, kể từ ngày thành lập với quãng thời gian chưa đủ dài để đánh giá thành công của một sự nghiệp. Tuy nhiên công ty cũng đã đạt được một số thành tích nhất định, là một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt nhận thức sâu sắc rằng nếu muốn phát triển một cách bền vững, Công ty không thể không có vai trò lãnh đạo, định hướng toàn diện và đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam. Với nguyện vọng của tập thể cán bộ, đảng viên trong Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Việt và được sự quan tâm của Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Thanh Xuân. Từ nay  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt đã chính thức có một tổ chức Đảng, điều đó cũng có nghĩa rằng công ty sẽ bắt đầu một trang sử mới, đánh dấu một bước trưởng thành về mọi mặt tổ chức của công ty.
     
    Chi bộ Đảng được thành lập sẽ cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty phối kết hợp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp,

          - Xây dựng Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng và tuyên truyền vận động các thành viên trong Công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các cổ đông và người lao động, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

          - Quan tâmcông tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt độngtheo quy định của điều lệ.

         - Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng: Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện có nề nếp chế độ tự phê bình trong sinh hoạt Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh khắc phục những biểu hiện tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ duy trì sinh hoạt hàng tháng theo qui định, làm tốt công tác phát triển Đảng.

           Một số hình ảnh trong buổi thành lập Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt ngày 23 tháng 6 năm 2014

 

Các đại biểu làm lễ chào cờ

 

Đồng chí Võ Thị Kim Ánh - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Quận Thanh Xuân, trao Quyết định thành lập Chi bộ
 

Đồng chí Võ Thị Kim Ánh phát biểu tại buổi lễ


Ông Lê Hoàng Hoán - Tổng giám đốc, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Đất Việt chào mừng Chi bộ mớiĐồng chí Trần Thị Diên Hoan - Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt phát biểu Chụp ảnh giao lưu với Chi bộ mớiTẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn