Tập đoàn Đất Việt ra mắt công ty mới chuyên về Thẩm định giá

09:22 16/12/2015

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, trong bối cảnh đất nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, các giao dịch kinh tế giữa các chủ thể và quan hệ trên các lĩnh vực khác đang ngày càng đa dạng và phức tạp, đòi hỏi tính minh bạch khách quan trong mỗi Chứng thư Thẩm định giá được sử dụng. Thẩm định giá ra đời là loại hình dịch vụ pháp lý quan trọng và cần thiết góp phần đảm bảo độ tin cậy cho các mối quan hệ đó được phát triển lành mạnh, bền vững, và đúng pháp luật.

 Tại Việt Nam, ngành thẩm định giá đóng vai trò không nhỏ trong sự phát triển của đất nước khi giải quyết được khoảng cách của chức năng quản lý nhà nước trong bình ổn giá, quản lý giá đối với một số đối tượng, trường hợp áp dụng cụ thể theo hình thức áp đặt, kém linh hoạt với nhu cầu xác định giá trị của cải vật chất trong xã hội theo nhu cầu, mục đích đa dạng và phong phú của các đối tượng, thành phần trong xã hội một cách khách quan, độc lập. 
                                         
      Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Mỹ

Không chỉ đóng vai trò độc lập, khách quan trong các giao dịch dân sự. Các tổ chức thẩm định giá còn đóng vai trò là trung gian giữa cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng, thành phần là cá nhân, tập thể có nhu cầu sử dụng của cải vật chất thuộc sở hữu nhà nước, do nhà nước quản lý, cho phép các nhà đầu tư khai thác tạo nguồn thu cho ngân sách như đất đai, nhà, tài nguyên khoáng sản, hỗ trợ trong phán quyết của toà án, thi hành án…  để đáp ứng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, phán quyết nhưng đòi hỏi phải có sự bình đẳng, không tách rời lợi ích của nhà nước, quan hệ đơn phương với lợi ích của nhà đầu tư, và các thành phần khác trong xã hội.

                   Ban Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Mỹ - được phép hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0107095879 do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 11 tháng 11 năm 2015. Ngay ngày đầu thành lập chúng tôi đã xác định rõ trách nhiệm, ý thức tầm quan trọng của công việc trong công tác Thẩm định giá: Định giá đúng giá trị thị trường của các tài sản, góp phần làm minh bạch thị trường. Giúp các cơ quan quản lý của Nhà nước hoặc các đơn vị, cá nhân có cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trong công tác xử lý các vấn đề về tài chính như: Phê duyệt dự toán, cấp vốn đầu tư mua sắm, cho vay tín dụng, vay vốn, điều chuyển tài sản, thanh lý, tranh tụng, góp vốn liên doanh…; đối với bất động sản là việc xác định giá đất cụ thể để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, xác định nghĩa vụ tài chính trong thuê đất Nhà nước có thu tiền sử dụng đất ….

Cùng với sự phát triển của đất nước, trải qua quá trình nỗ lực xây dựng và trưởng thành, TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT  tự hào khi thương hiệu của mình luôn được gắn với những sản phẩm có chất lượng cao và uy tín nhất.

Từ khi thành lập, TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT đã xác định mục tiêu là trở thành một Tập đoàn kinh tế phát triển tại Việt Nam trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Dịch vụ Tài chính; Xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Việc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Mỹ ra đời đồng thời là thành viên mới – thành viên thứ 9 của Tập đoàn Đất Việt. Điều đỏ đã chứng tỏ cho sự tăng trưởng và phát triển ngày càng vững mạnh của Tập đoàn Đất Việt.  

                                                                                                                                                         Tin davico


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn