Sớm hoàn thiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia

08:13 10/06/2015

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp đầu tiên của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, chiều ngày 9/6, tại Hà Nội. Cùng tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

  
Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, ông Đào Trung Chính Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2016-2020) cấp Quốc gia; Ban hành các văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất của các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành  phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 2029/BTNMT- TCQLĐĐ ngày 25/5/2015 gửi 31 tỉnh, thành đề nghị giải trình  về các chỉ tiêu sử dụng đất tăng giảm không hợp lý. Tổ chức các đoàn công tác triển khai làm việc với các Bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để trao đổi  cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan về việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015, đăng ký nhu cầu sử dụng đất và danh mục các công trình, dự án thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Xây dựng Báo cáo và bản đồ  điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016- 2020). Tính đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được đề xuất nhu cầu sử dụng đất của 5 Bộ, ngành ( Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Lao động thương binh và xã hội) và 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quan điểm xuyên suốt trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lần này tập trung vào những vấn đề về tạo bước chuyển biến mới trong công tác tổ chức lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất đảm bảo tích hợp được các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất các cấp, đáp ứng mục tiêu, chiến lược kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước; đảm bảo sử dụng đất hợp lý, đúng mục đích, tiết kiệm và bền vững, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực của đất đai, phù hợp với điều kiện của từng vùng.

Bảo vệ diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (đặc biệt là duy trì và phát triển hệ thống rừng ngập mặn ven biển), đất rừng đặc rụng (rừng Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên ,…) và đất di tích danh thắng để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung phát triển các lĩnh vực hạn tầng then chốt, đáp ứng yêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Duy trì hành lang bảo vệ các công trình thuộc hệ thống giao thông, thủy lợi, điện lực, nguồn nước, di tích lịch sử - văn hóa, …theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đảm bảo hợp lý quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp, dịch vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; ưu tiên phát triển cho các vùng miền núi, biên giới hải đảo, vùng Tây nguyên, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ nhằm thu hút các nguồn lực để khai thác hiệu quả quỹ đất, giảm áp lực sử dụng đất canh tác tại vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng ven biển.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong năm 2015 phải hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, làm cơ sở để các địa phương điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất, làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia lần này cần phải phù hợp với các nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng theo đúng quan điểm, mục tiêu sử dụng đất đã được nêu trong Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Vì vậy đề nghị các Bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để có sự thống nhất và sớm hoàn thiện đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 theo Chỉ thị số 08/CT-TTg của Chính phủ. Đồng thời Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, tháng 10/2015 phải trình Quốc hội Khóa XIII thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng  đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia do đó thời gian còn lại để thực hiện rất gấp, yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Chính phủ chủ động tăng cường hợp tác với các đơn vị, Bộ ngành liên quan để tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Tại cuộc họp đại diện các Bộ: Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Giáo dục, Quốc phòng, Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đóng góp các ý kiến nhằm bổ sung và hoàn thiện nội dung Báo cáo về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề xuất cách thức triển khai thực hiện của tổ soạn thảo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của các đơn vị, Bộ, ngành để nâng cao chất lượng và tiến độ hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.Theo Monre.gov.vn


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn