Rà soát, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

14:05 19/05/2015

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển tại cuộc họp về rà soát, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn; chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020, chiều ngày 18/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

  
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục rà soát, sắp xếp danh mục thứ tự các dự án ưu tiên bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tính chất nguồn vốn, tổng mức vốn kế hoạch 5 năm theo quy định; đôn đốc và hướng dẫn việc lập, trình duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quý Kiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - đơn vị đầu mối được Bộ giao tổng hợp xây dựng kế hoạch cho biết, để bảo đảm tính khả thi của các nhiệm vụ, dự án đề xuất thì nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 36 phải nêu rõ đươc: sự cần thiết, các điều kiện để thực hiện, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư; dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn; dự kiến tiến độ thực hiện; đánh giá hiệu quả đầu tư; các giải pháp thực hiện,…Đây là nội dung công việc mới, do vậy, để bảo đảm việc lập, xây dựng và đăng ký Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của Bộ đạt kết quả tốt, các đơn vị cần bám sát hướng dẫn của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch để bảo đảm trình, lập, phê duyệt các dự án đầu tư bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh, Luật Đầu tư công là một trong những dự án Luật quan trọng, liên quan đến việc xác lập thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Đầu tư công quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý Nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Vì vậy, đề nghị các đơn vị cần quán triệt nhận thức theo đúng Luật Đầu tư công mới và chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và lập, trình duyệt Báo cáo chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng tiến độ. Đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 phải được người có thẩm quyền phê duyệt Chủ chương đầu tư thì mới đủ điều kiện xem xét đưa vào danh mục đầu tư và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

Theo Monre.gov.vn


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn