Bộ TN&MT: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai

12:00 17/12/2014

Ngày 16/12 tại TP.HCM, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức hội nghị truyên truyền, phổ biến về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định quy định về khung giá đất. Tham dự hội nghị có đại diện Sở TN&MT của 32 tỉnh, thành phía Nam. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì.

 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, trong tháng 11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Như vậy, đến nay đã hoàn thành việc banh hành các văn bản Luật Đất đai giao trực tiếp cho Chính phủ, Bộ TN&MT quy định chi tiết. Nội dung của 02 Nghị định cơ bản kế thừa các quy định hiện hành đã phù hợp với điều kiện thực tiển, đồng thời bổ sung các quy định mới phát sinh từ thực tiển nhằm nâng cao hiệu lực, quản lý nhà nước về đất đai; đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên đất; góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai; ngăn ngừa tình trạng vi phạm, đảm bảo tính khả thi và giải quyết được những bất cập, tồn tại trong thực tiễn.

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai đã trình bày những nội dung chính Nghị định quy định về khung giá đất. Theo đó, khung giá đất lần này quy định chi tiết cho 07 vùng kinh tế, trong đó đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp ở nông thôn tại mỗi vùng quy định theo 03 loại xã: đồng bằng, trung du và miền núi; đối với đất phi nông nghiệp ở đô thi tại mỗi vùng quy định theo 06 loại đô thị để khắc phục sự chênh lệch lớn giữa các mức giá theo từng vùng kinh tế, đảm bảo hài hòa mức giá đất các loại đất trong khung giá theo từng vùng, từng loại đô thị; quy định khung giá của 11 loại đất phù hợp với Luật Đất đai, trong đó có tách riêng khung giá đất thương mại, dịch vụ ra khỏi khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho phù hợp với thực tế do giá của loại đất này cao hơn so với giá các loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khác; đổng thời điều chỉnh tăng mức giá tối thiểu và tối đa đối với các loại đất trong khung giá đất cho tiệm cận hơn với giá đất phổ biến trên thị trường, phù hợp hơn với thực tế của từng vùng, từng loại đô thị. Trong đó đáng chú ý là giá đất tại 02 đô thị loại đặc biệt như: Hà Nội và TP.HCM điều chỉnh tăng mức tối đa từ 81 triệu đồng/m2 lên 162 triệu đồng/m2.

Quang cảnh hội nghị

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã rà soát và quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm hành chính mang tính chất dân sự, một số hành vi đã áp dụng biện pháp hành chính cao nhất đó là thu hồi đất, đồng thời được quy định theo hướng mô tả rất cụ thể về các hành vi vi phạm để thuận tiện cho việc áp dụng xử phạt; quy định cụ thể hơn so với trước đây các căn cứ xác định tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính tương ứng hành vi vi phạm để phù hợp hơn với thực tiễn; quy định mức phạt tiền thấp hơn mức phạt quy định tại Nghị định số 105/2009/NĐ-CP xuất phát từ thực tiễn các hành vi vi phạm hành chính này có đối tượng áp dụng chủ yếu là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất; sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo hướng tăng mức phạt tối đa; bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác.

Để tổ chức triển khai thi hành Luật, đưa Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào thực tiễn cuộc sống, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị, các Sở TN&MT tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật để triển khai thực hiện tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến những nội dung đổi mới của pháp luật về đất đai nhất là về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đến người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai; tổ chức thi hành Luật Đất đai theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo sự chuyến biến hơn nữa trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh về đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường năng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh-kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng việc đôn đốc xử lý sau thanh tra nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật… Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, các địa phương có khó khăn, vướng mắt, cần khẩn trương phản ánh về Bộ TN&MT để kịp thời giải quyết.

Theo monre.gov.vn


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn