Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

08:54 17/05/2016

Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

08:53 17/05/2016

Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất

Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

08:52 17/05/2016

Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ

08:52 17/05/2016

Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ

Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường

08:51 17/05/2016

Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ

08:49 17/05/2016

Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn

Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường

08:40 17/05/2016

Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn

Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ

08:39 17/05/2016

Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường

Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ

08:38 17/05/2016

Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính

Thông tư số 51/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

08:37 17/05/2016

Thông tư số 51/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản

Thông tư số 55/2013/TT-BTNMTcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường

11:10 14/03/2014

Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thành lập bản đồ địa chính.

Thông tư số 04/2013/TT-BTNMTcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường

10:17 14/03/2014

Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Luật Đất đai 2013

09:04 14/03/2014

Luật Đất đai 2013 - Luật số: 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013.

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn