Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ

21:02 19/07/2014

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ

21:00 19/07/2014

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ

20:54 19/07/2014

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ

20:52 19/07/2014

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP: Quy định về giá đất

Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

20:31 19/07/2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR

Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

20:29 19/07/2014

Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện

Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

20:27 19/07/2014

Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ

Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

20:25 19/07/2014

Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

20:18 19/07/2014

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

19:58 19/07/2014

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

19:01 19/07/2014

Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

18:58 19/07/2014

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

18:56 19/07/2014

Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMTcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:12 08/07/2014

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về bản đồ địa chính

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMTcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:04 08/07/2014

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn