Thông tư số 50/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:21 16/05/2016

Thông tư số 50/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:21 16/05/2016

Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:20 16/05/2016

Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài chính-Bộ Y tế-Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:19 16/05/2016

Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài chính-Bộ Y tế-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:19 16/05/2016

Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:18 16/05/2016

Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:17 16/05/2016

Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư số 44/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:16 16/05/2016

Thông tư số 44/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:15 16/05/2016

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:15 16/05/2016

Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước

Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:14 16/05/2016

Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:13 16/05/2016

Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải

Thông tư số 39/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:13 16/05/2016

Thông tư số 39/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh

Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:12 16/05/2016

Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn