Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

08:59 05/06/2014

Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

 

Download: TT-45-2013-BTC.pdf


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn