Thông tư số 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

11:00 05/06/2014

Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Download: TT-138-2011-BTC.pdf


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn