Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

11:38 04/06/2014

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

Download: ND-04-2014-CP.pdf


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn