Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 2013

10:02 04/06/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng - Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

 

Download: Luat-so-31-2013-QH13-thue-GTGT.pdf


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn