Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2016 huyện Cao Lộc

09:18 16/05/2016

 Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2015

Tin khác


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn