Công nghệ xử lý nước thải USBF

08:48 27/08/2014

Giống nhiều công trình sinh học khác, vùng hiếu khí có nhiệm vụ chuyển BOD thành bùn, Nitrat hóa Amoni 2 bậc thông qua hoạt động sống của vi khuẩn Nitrosomonas và vi khuẩn Nitrobacter. Thời gian lưu nước tính toán cho vùng hiếu khí lựa chọn sau khi so sánh thời gian chuyển hóa 2 chỉ tiêu nói trên, để đảm bảo đạt được cả 2 mục tiêu đề ra.

Công nghệ xử lý nước thải MBBR

11:26 07/05/2014

MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, được mô tả một cách dễ hiểu là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển, là sự kết hợp giữa Aerotank truyền thống và lọc sinh học hiếu khí.

Công nghệ xử lý nước thải AAO

11:13 07/05/2014

AAO là viết tắt của các cụm từ Anaerobic (kỵ khí) – Anoxic (thiếu khí) – Oxic (hiếu khí). Công nghệ AAO là quy trình xử lý sinh học liên tục ứng dụng nhiều hệ vi sinh vật khác nhau: hệ vi sinh vật kỵ khí, thiếu khí, hiếu khí để xử lý nước thải. Dưới tác dụng phân hủy chất ô nhiễm của hệ vi sinh vật mà nước thải được xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

Công nghệ xử lý nước thải UASB

21:25 23/04/2014

Một trong những công nghệ xử lý nước thải đang được áp dụng phổ biến hiện nay: UASB – Một trong những công nghệ xử lý nước thải theo phương pháp sinh học kỵ khí.

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn