Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ

12:00 31/07/2014

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Nghị định số 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ

11:58 31/07/2014

Nghị định số 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ

11:56 31/07/2014

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ

11:49 31/07/2014

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ

11:48 31/07/2014

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Nghị định số 41/2013/NĐ-CP của Chính phủ

11:46 31/07/2014

Nghị định số 41/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ

11:42 31/07/2014

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Luật việc làm 2013

10:22 27/04/2014

Luật việc làm 2013 - Luật số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013

Luật công đoàn 2012

11:38 26/04/2014

Luật công đoàn 2012 - Luật số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012

Bộ Luật Lao động 2013

15:15 08/04/2014

Bộ Luật Lao động 2013 - Luật số: 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012.

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn